ZD Angel Healing

Chakra Angel healing

Chakra Angel healing

Chakra healing is het balanceren van de chakra’s, hierdoor wordt verstoorde energie weggenomen en wordt het lichaam, de geest en de energieën in en rond ons terug in balans gebracht. Chakra healing is geen medicijn op zich, maar het leidt naar inzicht, bewustzijn en het leren luisteren naar je lichaam en geest.

Alles is energie. Van een grasspriet tot het universum is alles energie. In het lichaam van een mens en dier zijn energiepunten aanwezig die chakra’s worden genoemd. Van die honderden energiepunten zijn er zeven die de belangrijkste, en bekendste, rol spelen in je energiehuishouding.

Als deze zeven chakra’s allemaal in verbinding staan en in balans zijn met elkaar, ben je gezond in je lichaam, je geest, je mentale, energetische en spirituele zijn. Chakra’s nemen energie op en geven energie af via de energiebanen die door een lichaam stromen. Ze zijn dus altijd in beweging en hebben een grote invloed op het evenwicht. Als ze goed functioneren, kun je evenwichtig leven. Maar wanneer een van de chakra’s dichtzit, geblokkeerd is of juist overactief, kan dit leiden tot psychische en fysieke klachten. Dan kan chakra healing heel welkom zijn en de klachten reduceren of zelfs wegnemen.

Balans

Zoals gezegd is het van belang om de zeven hoofdchakra’s in balans te houden. Door chakra healing kunnen klachten worden aangepakt waardoor de chakras weer optimaal gaan functioneren. Na de sessie bespreken we wat voor jou van belang is om de balans te behouden. 

Een chakra angel healing

Bij een chakra healing kun je op een stoel zitten of op de behandeltafel liggen, met je ogen dicht. Ik zal na de intake allereerst een scan uitvoeren, om te kunnen voelen hoe de zeven hoofdchakra’s functioneren. Dit doe ik bijvoorbeeld door op een korte afstand van je lichaam met mijn handen elke chakra af te gaan of met een pendel. Een chakra kan warm of koud aanvoelen, een bepaalde kleur hebben, draaien met de klok mee of juist tegen de klok, stilliggen, blazen of trekken. Nadat alle chakra’s zijn gescand, worden de chakra’s die niet goed in balans zijn met elkaar of die niet goed functioneren, behandeld met intuïtieve therapie, handoplegging, Chakraflush of Reiki.

Herboren met een chakra healing

Door deze methodes kunnen de disfunctionele chakra’s weer goed gaan werken, en dat voel je! Een chakra healing werkt lang door en is niet alleen helend, maar kan ook zeer ontspannend zijn. Door je tijdens de healing alleen maar op je innerlijk te focussen, maak je je hoofd leeg en worden blokkades weggenomen. Je voelt je als herboren!

Ben jij benieuwd wat een chakrahealing voor jou kan betekenen en/of wil je een afspraak maken?

Vul dan het onderstaande formulier in of neem meteen contact op via WhatsApp.